Om Grønnevej

 

Beliggenhed

Børnehuset Grønnevej ligger på Grønnevej tæt på Sorgenfri station. Vi har også bussen lige uden for døren.
Vi ligger meget centralt, tæt på Åmosen, Slotsparken, Lyngby og Frilandsmuseet. Vi har nogle store grønne arealer lige bagved som vi også benytter.

Da vi ligger så centralt har vi nemt ved, og mange muligheder, for at komme ud af huset.  

Legepladsen.

Vi har en stor legeplads, hvor vi gynger, bruger sandkassen og har masser af plads til at cykle. Vores legeplads giver god mulighed for fysisk udfoldelse.

Vi har har også en fin høj, som børnene er meget glad for. Her kan de kan sidde og hygge sig, men de kan også cykle ned af den i fuld fart, så de får styrket deres motorik og
balance. Højen bruges til mange ting, cykle, løbe, kravle, kælke m.m.

Vi er et hus der prioterer at være ude hver dag, uanset vejr og vind.  Desværre skal det
regne rigtigt meget før vi får dejlige store vandpytter.

 

Historisk baggrund

   

SORGENFRIVANG II – er en bebyggelse opført i 1950'erne. Først opførte man tre huse på 14 etager og med alle moderne faciliteter.

Der var aflåste indgange med dørtelefoner, fine designermøbler og man kunne gå gennem husene, da de er forbundet med glasgange.

I 1958 starter projektet ”Opførsel af børnehave nord for blok C”.

Hvad der ligger til grund for bygning af en børnehave, er det ikke lykkes os at finde en forklaring på. Der er ikke noget der tyder på, at man har haft fortrinsret til en institutionsplads, hvis man boede i bebyggelsen, selvom der oprindeligt var en sammenhæng mellem blokkene og børnehaven via en dør. Døren er nu blændet. Der var skralderum og cykelskur. I dag har vi personalestue der og vores affald kommer vi af med via et skraldesug.

Der findes en bog over arbejdets udførelse, hvor man kan læse om madkasseskabe, legeborde, fliser, skabe i kontor og isolation, klemfri døre, tagrender og nedløbsrør.

Bygherre var Lyngby almennyttige Boligselskab – arkitekter er Magnus Stephensen og Knud Thorball og Johannes og Åge Paludan.

Forretningsfører var DAB. I 1997 kom der en lov som sagde at boligselskaber ikke måtte administrerer daginstitutioner og så faldt valget på Børneringen.

Børneringen er en paraplyorganisation med knap 100 institutioner, der får lavet løn, regnskab, psykologordning, personalekonsulent og mange andre ting. Børneringen har eksisteret i 70 år. Det startede som en ”hattedame-organisation, men er i dag en moderne virksomhed med direktør Nete Dietrich i spidsen. Der bliver afholdt ledermøder en gang om måneden, og der bliver afholdt kurser og temadage

Børnehuset Grønnevej er en arbejdsplads, hvor vi har røgfri arbejdstid. Det betyder, at der ikke bliver røget i løbet af en arbejdsdag, heller ikke i pauser og lign. Dette bl.a. for at fremme sundheden hos personalet.

Derudover ønsker vi også at beskytte børnene for påvirkninger af passiv rygning da vi ved, at personer der ryger, kan overføre skadelige stoffer fra røgen til børnene.

Dette er enstemmigt besluttet i personalegruppen i tråd med Lyngby-Tårbæks rygepolitik.