Syge børn

http://sygeboern.dk

Vi modtager ikke syge børn i huset. Når børnene kommer tilbage efter sygdom,  forventer vi, at børnene er raske nok til at kunne følge dagens gang og deltage i de aktiviteter der foregår. Vi anbefaler, at børnene får en feberfri dag hjemme, før de kommer tilbage i institutionen.
Vi ved, at det kan være en udfordring for Jer forældre, når Jeres børn bliver syge, men vi ved også, at hvis børnene kommer tilbage, før de er helt raske, bliver det meget ofte hurtigt syge igen, samt der er mulighed for, at smitte de andre børn og personalet.

Hvis jeres barn skulle blive syg i løbet af dagen, vil vi ringe til Jer, og af hensyn til barnet, bede Jer hente barnet hurtigst muligt.

Som hovedregel tager vi ikke temperatur på barnet. Hvis vi vurderer, at Jeres barn ikke er frisk og ikke kan følge dagligdagen, vil vi altid ringe til Jer.

Hvis vi oplever Jeres barn kan have en dag hvor barnet ikke trives optimalt f.eks græder usædvanligt meget, er meget træt eller lign. kan I opleve, at vi ringer til Jer og fortæller, hvordan barnet har det. Det betyder ikke nødvendigvis, at I skal hente barnet , men hvis I ved hvordan Jeres barn har det, vil der nogle gange være mulighed for at hente lidt tidligere, eller få en anden til at hente.

I må meget gerne være opmærksomme på, at der løbende kommer nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om fx. øjenbetændelser eller andet.