Dokumention i hverdagen

Vi følger Lyngby-Tårbæk kommunes retningslinjer for dokumentation. Det betyder, at vores  pædagogiske praksis, dokumenteres via Børnelynet, i form af dagbøger, opslag, billeder m.m.  

Vi har fokus på at dokumentere, ikke kun de  pædagogiske aktiviteter, men også de mere almindelige hverdags rutiner.
I er selvfølgelig altid velkommne til at henvende jer til personalet, hvis der er noget I har brug for at få uddybet, da kommunikationen via Børnelynet ikke kan erstatte kommunikationen med Jer forældre.