Indeliv i børnehuset

Rammer og indretning

Indendørsarealer:
Børnene er fordelt på fire stuer: Sneglene, Bierne og Larverne er børnehavestue, og Mariehønsene er vuggestuen.

Der er 2 garderober i huset, èn mellem Sneglene og Bierne, hvor den ene indgang til børnehaven er, og èn garderobe mellem Larverne og Mariehønsene, hvor indgangen til vuggestuen og Larverne er.   Garderoberne bliver også ofte inddraget til leg.

Børnene er aldersintegreret på alle stuerne, dvs i børnehaven er de fra ca. 3-6 på alle stuer.
I vuggestuen er de fra 0 til ca. 3 år.

Dørene er åbne om morgenen, indtil vi går i aktivitetsgrupper og igen om eftermiddagen efter frugt. Det betyder, at børnene kan være i huset, hvor de selv har lyst. Det giver børnene en god mulighed for, selv at vælge, hvad de vil lave, og hvor. Det er vigtigt for os, at børnene har mulighed for at dyrke deres venskaber på tværs af stuerne, og skabe nye relationer. 

De vuggestuebørn der har lyst, går meget tit på besøg i børnehaven. Det er især til stor glæde for søskendebørn, at de kan og må, besøge hinanden på tværs af institutionen.

Huset har forskellige funktionsrum:
Dukkekrog, rytmikkælder, krea rum, motorikrum og "bibliotek". Vuggestuen har også deres eget motorikrum, som også ofte benyttes af børnehaven.  Kælderen bliver dog kun brugt af børnene, når de er sammen med en voksen.
Alle rummene bruges flittigt af hele huset.
Den lange gang er også "legerum" og her må børnene også gerne løbe. Gangen bruges derudover flittigt til at bygge huler og lege med dinosaurusser og anden leg.

Vi har stor glæde af motorikrummene, hvor der er mulighed for at lege vildt, begge motorikrum er nyindrettet i starten af 2019.  

Vi har indrettet stuerne med små kroge, bl.a. inddelt med reoler og støjskærme så der herigennem bliver skabt mulighed for mere ro og fordybelse. Vi har bevidst valgt, at have forskellige tilbud på de forskellige stuer, fx. biler og magneter êt sted og dukkekrog og puslespil et andet sted.

Garderoberne bliver også ofte brug til leg, men om morgenen vil vi gerne, at jeres børn har mulighed for at komme ind af døren og starte deres dag roligt. Derfor opfordrer vi børnene til at gå ind og lege på stuerne i tidsrummet 7.30-ca. 9 hvor der kommer mange børn. Det bestræbes, at der altid er en voksen i garderoben ved Sneglene og Bierne til at tage imod børn og forældre, samt vinke med de børn der har behov for dette.

Vi forsøger altid at anvise børnene nogle forskellige muligheder for leg, hvis de har brug for hjælp, og de voksne kan hjælpe børn med at komme ind i allerede eksisterende lege. Vi accepterer, hvis børnene har lyst til at lege alene i en tid, men opfordrer og støtter børnene til at komme i leg med andre børn igen. Da vi prioriterer børns venskaber og relationer til hinanden højt, er det et punkt vi har meget fokus på.