kommunikation og sprog

Overordnede læringsmål:

At barnet støttes i at udvikle et sprog, som gør det i stand til dels at udtrykke deres tanker og følelser, og dels til at blive i stand til at forstå andres, og igennem sproget skabe kontakt til andre.
Vi skal skabe en bevisthed hos børnene om, at der er mange forskellige slags sprog, bla. talesprog, kropssprog, skriftsprog, tegnsprog og billedsprog.

Målene er

 • børnene skal have mulighed for at udvikle deres sprog gennem alle hverdagens aktiviteter
 • børnene skal opleve at sproget er komplekst og indeholder både talesprog, kropssprog og mimik
 • børnene skal have mulighed for at udvikle deres ordforråd og begreber
 • børnene skal støttes i at udvikle deres nysgerrighed og interesse for tegn, symboler, bogstaver og tal
 • børnene skal erfare, at sproget kan anvendes til problemløsning

Metode

 • vi møder børnene med forståelse og anerkendelse
 • vi lytter til børnene, og støtter børnene i at tale, fortælle og give udtryk for følelser og tanker gennem dialog 
 • vi støtter børnene i at aflæse og forstå kropssprog og mimik, bl.a. gennem "fri for mobberi" 
 • vi hjælper børnene med at udvikle respekt for andres mening og herigennem udvikle børnenes empati
 • i konfliktsituationer hjælper vi børnene med at sætte ord på deres følelser og støtter børnene i at bruge deres verbale sprog.
 

I vuggestuen gør vi

 • synger
 • rim og remser
 • læser/taler om bøger
 • laver rytmik
 • giver tid og støtter børnene i at bruge sproget
 • sætter ord på handling
 • laver dialogisk oplæsning på alle niveauer
 • vi sætter ord på alt hvad vi laver, så børnenes ordforråd og begrebsverden styrkes

I børnehaven gør vi

 • lader børnene fortælle om oplevelser
 • vi laver rytmik
 • vi arbejder med "fri for mobberi"
 • højtlæsning  og dialogisk læsning
 • spiller spil
 • holder samling/synger 
 • i børnehaven har vi en formiddag om ugen en sproggruppe for de børn, der har behov for særlig støtte til at udvikle deres sprog.

Overordnede mål for særlig sprogstimulering til tosprogede børn.

Ifølge folkeskoleloven § 4 a, skal tosprogede børn sprogtestes, hvis personalet/forældrene vurderer at der er behov.  Børnene skal have tilbudt særlige sprogstimulerende aktiviteter, hvis deres danske sproglige udvikling ikke i tilstrækkelig grad kan fremmes indenfor institutionens egne pædagogiske rammer.
Her er sprogskolen en mulighed.

Målet er at fremme en sproglig udvikling, som gør det tosprogede barn i stand til at begynde i børnehaveklasse på lige fod med sine danske kammerater.

Overordnede læringsmål

 • børn skal have mulighed for at blive rigtig gode til at tale og forstå dansk
 • børn skal allerede i vuggestuen støttes i tilegnelsen af det danske sprog

Metode

 • Vi skal sikre, at alle tosprogede børn bliver sprogtestet, hvis der er behov   

Vi har stor respekt og meget glæde af at samarbejde med tosprogs-konsulenterne. Pr. august 2015 har alle institutioner fået tilknyttet en fast tosprogs-konsulent som kan yde hjælp og vejledning til personalet