Krop, sanser og bevægelse

 Overordnende læringsmål:

At børnene skal opleve glæde, accept og forståelse for deres krop, og igennem et udviklede miljø opleve glæde ved at brug kroppen. Børn skal med alle sanser opleve omverdenen. Bevægelse er vigtigt, og vi ønsker at børnene skal tilegne sig motoriske færdigheder; både grovmotorisk og finmotorisk. Dette kan ske gennem planlagte pædagogiske aktiviteter, men også når børnene leger.

Vi skal støtte børnenes motoriske færdigheder, selvhjulpenhed og kropslig bevisthed, således at vi styrker deres forudsætninger for at udvikle sig og lære.

Kost og hygiejne er også en vigtig del. Vi taler med børnene om sund kost, ofte i forbindelse med at vi spiser madpakker/frugt og når vi bager med børnene. Vi taler med børnene om vigtigheden i at vaske hænder før vi skal spise, og efter toiletbesøg. Vi har haft kortere forløb med fokus på hygiejne.

Målene er

 • glæden ved egen krop  
 • børnene støttes til at blive selvhjulpne for herigennem at opnå større selvværd og bevisthed om egen formåen
 • at der skabes mulighed for bevægelser både ude og inde
 • at børnene hele tiden udvikler sin fin- og grovmotorik gennem et lærende miljø

Metode

 • vi opmuntrer børnene til at blive selvhjulpne
 • vi anerkender børnene som dem de er
 • vi opmuntrer dem til at bruge deres krop ude og inde
 • legepladsen giver mulighed for fysisk udfoldelse 
 • går ture, både i nærmiljøet og længere ture
 • vi begrænser ikke børnene i deres fysiske udfoldelse, men anviser muligheder for fysisk udfoldelse
 • vi bruger vores kælder til rytmik og anden leg
 • vi skal til at arbejde med Tiger-træning
 • vi har indrettet områder i huset, som er specielt egnede til fysisk udfoldelse