Natur, udeliv og science

I Børnehuset Grønnevej prioriterer vi i høj grad at komme ud i naturen. Vi benytter vores legeplads hver dag, og bruger derudover ofte nærmiljøet. Vi tager jævnligt på ture til både skov og strand m.m. og vi bruger "skovhuset" og "strandhuset". Igennem disse oplevelser får børnene sig en masse viden om naturen.

Overordnende læringsmål:

 • at børnene får udviklet respekt, forståelse og glæde ved naturen
 • at børn oplever naturen som et rum for leg, oplevelse og udforskning
 • at børnene tilegner sig erfaringer med naturen og forskellige naturfænomener

Målene er   

 • børnene skal kunne erfare naturen med alle sanser og opleve den som rum for leg og udforskning
 • børn skal have mange erfaringer og viden med naturen
 • vores legeplads skal byde på mange forskellige muligheder som kan understøtte de oplevelser de får på turene ud af huset
Metode
 • vi sikrer, at børnene oplever de forskellige årstider, ved at være ude i al slags vejr
 • vi sikrer, at de får kendskaber til forskellige materialer fra naturen
 • vi viser dem alle muligheder i naturen og er nysgerrige sammen med børnene 
 • vi giver dem viden om dyr og planter
 • vi laver bål på legepladsen en gang om ugen
 •  Vi har plantedag med bedsteforældre en gang om året
 • personalet får inspiration og ny viden gennem bl.a. brug af naturvejleder

I vuggestuen gør vi

 • børnene oplever alt slags vejr
 • se og røre ved små dyr og insekter
 • sanse dufte og kigge på blomster
 • tage på små ture i nærmiljøet

I børnehaven gør vi

 • turdage, hvor vi bl.a. kommer ud i naturen
 • opfordrer og støtter børnene i at bevæge sig i naturen
 • ind imellem brug af naturvejleder, som kan give både børn og voksne ny viden og inspiration