Sociale udvikling

Overordnende læringsmål:

Børnenes skal anerkendes og respekteres som de individer de er.
De skal opleve et tilhørsforhold til deres børnehave/vuggestue og have tillid til de andre børn og voksne.  Børnenes skal støttes i at udvikle empati og at kunne sætte rammer for sig selv og andre.

Målene er
 • udvikle empati og tilknytning til andre mennesker
 • være en god kammerat og knytte venskaber
 • mærke egne behov og kunne give udtryk for dem
 • gennemføre alderssvarende opgaver og herigennem styrke selvværdsfølelsen
 • at være en del af fællesskabet
 • at børnene bliver opmærksomme på hinanden og andres behov
Metode   
 • at der bliver sagt godmorgen og farvel til alle børn og deres forældre 
 • at barnet bliver set og mødt hver dag
 • barn-barn relationen er i fokus
 • at de voksne  hjælper børnene med at løse konflikter, og støtte børnene i selv at forsøge at løse dem.  
 • de voksne  hjælper med at sætte ord på følelserne. Både de gode følelser og de svære følelser
 • lære et  fælles ansvar for hinanden
 • de voksne støtter børnene i at hjælpe hinanden og herigennem blive opmærksomme på hinandens ressourcer og muligheder
 • at bruge "fri for mobberi" som en del af den pædagogiske praksis. Denne tankegang er en "rød tråd" i hele huset.