Strukturen

Strukturen i huset:

Da behovet for pasning af børn i Virum-området ændrer sig løbende, er vi så heldige, at vi er et hus, der har de fysiske rammer til at  tilpasse os det aktuelle behov.  Vi er på nuværende tidspunkt et børnehus med 3 børnehavegrupper og en vuggestuegruppe. Vi har tidligere været 2 vuggestuegrupper og 2 børnehavegrupper.

Sneglene, Bierne og Larverne er børnehavestuerne. Mariehønsene er vuggestuen.

Antallet af børn på de enkelte stuer kan variere.

Børnene er aldersintegreret fra 2,9-6 år på alle stuer i børnehaven.  Som udgangspunkt starter børnene først i børnehave den måned de bliver 3 år. Vi har valgt at børnene er aldersintegreret på stuerne, da vores erfaring viser og, at børnene har stor glæde og udvikling af, at være sammen med børn i alle aldre.

Om morgenen indtil kl. 9 og om eftermiddagen efter frugt er dørene åbne, og børnene kan lege på tværs af huset. Det skaber mulighed for, at børnene kan udvikle relationer på tværs af stuerne, hvilket styrker venskaberne med de andre børn.

Ved samværet med jævnaldrende, større og mindre børn udvikler børnene store sociale og personlige kompetencer. De lærer bl.a at tage hensyn til, og udvise omsorg overfor hinanden. 

I hele huset arbejder med målrettet med den styrkede læreplan. Vi arbejder med forskellige temaer med udgangspunkt i, hvor børnegruppen er i deres udvikling, og hvad de aktuelt er optagede af.

I Børnehaven deler vi 3 dage om ugen børnene op i aldersintegrerede grupper.

STJERNE-gruppen for de mindste børnehavebørn og de største vuggestuebørn

MÅNE-gruppen for de mellemste børnehavebørn

SOL-gruppen for de største børnehavebørn.

Som udgangspunkt deler vi børnene efter alder, men da vi i høj grad har fokus på barn-barn relationen er vi altid opmærksomme på, om der er nogle  gode legerelationer i den gruppe barnet hører til, og om barnet udviklingsmæssigt passer ind i gruppen.

Når børnene i vuggestuen er omkring 2,5 begynder de at deltage i Stjernegruppens aktivitetsgruppe. På denne måde sikrer vi en god og tryg overgang fra vuggestue til børnehave.

Tirsdage og torsdage arbejdes der således i huset med det aktuelle tema, det foregår i aktivitetsgrupperne i tidsrummet fra 9-11.30.

Onsdag er p.t. vores faste turdag, hvor børnene er afsted i deres aktivitetsgruppe. En turdag kan være fra 8.30 til ca. 14.

Vi har ind imellem båldag, hvor vi har forskellige aktiviteter omkring bålet.

Mandag formiddag har vi en sproggruppe for de børn, der har brug for særlig støtte til at udvikle deres danske sprog. 

Om fredagen har vi fællessamling for hele huset. Om fredagen er der mulighed for leg på tværs af grupperne i børnehaven. Der bliver ind imellem også bagt boller eller brød sammen med børnene.

Der arbejdes løbende med "fri for mobberi" både i vuggestuen og i børnehaven.

Personalet: 
Der er tilknyttet en pædagog og en medhjælper til hver børnehavestue. I vuggestuen er der en pædagog og 2 medhælpere, hvoraf den ene medhjælper har en PAU uddannelse (pædagogisk grunduddannelse).