Husets profil

Organisation:
Vi er en ca. 50 år gammel selvejende institution.

Vi har været tilknyttet Børneringen siden 1998. Børneringen er en paraplyorganisation med ca. 90 institutioner i Københavnsområdet.
Børneringen hjlælper med vores regnskabsføring og lønregnskab.

Institutionstype
Selvejende institution/børnehus med ca. 55 børn  fra 0-6 år

Leder: Lise Bregnhøj

Forældrebestyrelsen:
Ved forældremødet i maj måned er der  samtidig valg til forældrebestyrelsen.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Medlemmerne er valgt for 2 år og suppleanterne for 1 år. Leder Lise Bregnhøj og en repræsentant fra personalet deltager i bestyrelsesmøderne. Der afholdes møde ca. 6 gange årligt.

Bestyrelsesformand: Bestyrelsesformand Kira Kofoed (valgt 2019), næstformand Anne Mette Klingenberg (valgt 2019)

Venteliste til institutionen
Det er Lyngby-Taarbæk kommune der anviser børn til os.

Institutionens pædagogiske principper og værdier

Vores overordnede pædagogiske mål er at give børnene en tryg og omsorgsfuld hverdag i et lærende og udviklende miljø. Vi ønsker give børnene det optimale læring, udvikling, trivsel og dannelse i løbet af hele dagen. Det gør vi gennem:

 • Gensidig respekt og socialt samspil barn-barn og voksen-barn
 • fokus på barn-barn relation
 • fokus på voksen-barn relation
 • at se og møde barnet, der hvor barnet her
 • at støtte og udvikle barnet i en fortsat udvikling

Disse mål og værdier kan ses ved:

 • At børnene har tror og tillad til sig selv, og andre  
 • At børene lærer sig selv at kende igennem samspil med børn og voksne
 • At børnene udvikler social forståelse
 • At børnene lærer at lytte og vente på tur.
 •  At børnene oplever, at de bliver set og hørt både af børn og voksne
 • At børnene er trygge ved at være i huset for herigennem at skabe det bedste fundament for læring, udvikling, trivsel og dannelse 
 • At barnet hele tiden er i en læreproces gennem de rammer de voksne sætter i samspil med både det enkelte barn, men også børnegruppen