Læreplanstemaer

De pædagogiske læreplaner blev indført af den daværende regering i 2001. Læreplanerne blev indført, for at institutionerne kunne bruge dem til at planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere udviklingsarbejdet med børnene.

I kan læse om hvad de seks temaer går ud på, ved klikke ind på dem i menupunktet.

Læreplanerne er en naturlig del af vores pædagogiske hverdag. 

Derudover har vi valgt, at vi arbejder med et læreplanstema et halvt år af gangen. Læreplanstemaerne SOCIALE KOMPENTENCER OG ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING, ligger som et overordnet punkt til de øvrige 4 læreplanstemaer

- krop sanser og bevægelse

- natur, udeliv og science

- kultur, æstetik og fællesskab

- kommunikation og sprog

Arbejdet med læreplanstemaerne foregår altid i vores aktivitetsgrupper. Personalet planlægger aktiviteter ud fra det enkelte tema, men tager ofte udgangspunkt i "børnenes spor", altså hvad der optager dem lige nu og her.

Da vi gerne vil tilbyde et udviklende læringsmiljø, vil det også forekomme at personalet har planlagt nogle pædagogiske aktiviteter, hvor de udfordrer børnene i nye aktiviteter.