Aktiviteter i Børnehuset

Der er mange forskellige akvititeter i Børnehuset:

Bål:

Der er jævnligt bål på  legepladsen. Vi har et transportabelt bålsted som vi  tager frem til stor glæde for børnene, og det er en del af vores faste aktivitet. Vi kan bl.a. lave suppe, snobrød, pandekager, popcorn m.m. på bålet.

Aktivitetsgrupper:

Vi har aktivitetsgrupper 3 gange om ugen, hvoraf den ene dag er fast turdag. I aktivitetsgrupperne er børnene delt op i alderssvarende grupper

Stjernegruppen:

For de ca. 3- årige og de største vuggestuebørn

Månegruppen:

For de ca. 4- årige

Solgruppen:

For de ca. 5 -årige.

Til hver aktivitetsgruppe er der tilknyttet 2 voksne. Der er på forhånd planlagt aktiviteter ud fra et overordnet tema, med udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe, hvor de er udviklingsmæssigt, og hvad der interesserer dem lige her og nu. Aktivitetsgrupperne foregår altid i tidsrummet kl.  9-ca. 11.30 og børnene afslutter aktivitetsgrupperne ved at spise frokost sammen i gruppen. Se mere under punktet "dagen på Grønnevej". 

 

"Fri for mobberi":

I vores aktivitetsgrupper er en fast aktivitet også "fri for mobberi". "Fri for mobberi" er et pædagogisk redskab, som forebygger mobning bl.a. i børnehaven. Det består af en kuffert med pædagogiske redskaber som fx. bamseven, rytmik og massage. Børnene får herigennem nogle konkrete redskaber til at være en god ven, men også til at kunne sige fra på en god måde. Alle aktivitetsgrupperne har en kuffert, ligesom alle børnene får tildelt en lille bamse. De fleste personaler har været på "fri for mobberi"-kursus.

Sproggruppe:

Èn gang om ugen er der sproggruppe for de børn, der har brug for ekstra støtte til at udvikle deres sprog. I sproggruppen er der en pædagog med en mindre gruppe børn. Der bliver bl.a. lavet dialogisk oplæsning, spillet spil, fx. vendespil og sunget forskellige sange. Det er altid personalet i huset der i samarbejde med lederen vurderer, hvilke børn der har behov for dette tilbud.

I vil selvfølgelig som forældre altid blive inddraget, hvis vi vurderer at Jeres børn kunne have gavn af dette tilbud.

Skolegruppe:

Har vi som en fast aktivitet. Skolegruppen starter altid efter efterårsferien og fortsætter frem til børnene skal i skole/SFO. I skolegruppen arbejder vi med forskellige skolerelaterede opgaver men også med at styrke både det enkelte barn, og hele børnegruppen til at blive så parat til SFO som muligt. Dette gøres bl.a. gennem forskellige lege og voksenstyrede aktiviteter. Derudover leget vi med bogstaver og deres lyde, samt tal, rim og remser mm.

 

Fællessamling:

Hver fredag har vi fællessamling for hele huset. Alle børn og voksne samles kl. 9.30 i garderoben ved Larverne/vuggestuen. Der bliver tændt lys og sunget ca. 4-5 sange. Det kan både være sange, hvor vi sidder ned og synger, eller sange hvor vi står op og er aktive. Det skaber en god fornemmelser af fællesskab, når vi alle er samlet. For at skabe sammenhæng og mening for børnene, er børnene med til at vælge de sange, der bliver sunget til fællesamling. Det er ligeledes sange børnene synger i deres aktivitetsgrupper.  

Om fredagen bager vi ind imellem også boller eller brød på stuen med børnene. Fredage er også den dag, hvor der er mulighed for leg og aktiviteter på tværs af stuerne.  

Vuggestuen:

Vuggestuen har også faste aktiviteter:

- turdag

- sansedag hvor de bl.a. leger med "magisk sand", kartoffelmel, modellervoks, bager eller andet.

- krea-dag, hvor de "klipper", klistrer, maler m.m

- motorikdag