Børneringens netværk

Børnehuset Grønnevej er en selvejende institution med administration fra Børneringen. Børneringen er en Paraplyorganisation for selvejende og private institutioner for børn og unge.  

I Lyngby-Tårbæk kommune er der netværksledelser for alle daginstitutioner.

Da Grønnevej er en selvejende institution har vi valgt, at vi er i netværk med 9 andre institutioner:

Børnehuset Åkanden

Børnehuset Græshoppen

Lyngby Menighedsbørnhave

Villa Kastanie

Brede Børnehave

Rudolf Steiner Børnehaven Enhjøningen

Børnehuset Drivhuset

Børnehuset Prinsessehøj

Vuggestuen Christian X

 

Vores 9 institutioner har sammen forskellige netværk:

- ledelsesnetværk for de 10 ledere, mødes ca. en gang pr. måned

- souschefnetværk for de 10 souschefter, mødes ca. en gang hver 2. måned

- sprogtovholdernetværk, mødes 2 gange årligt

- IT-tovholdernetværk, mødes 2 gange årligt

Disse netværk støtter, vidensdeler og løfter den faglige viden på tværs af de 10 institutioner. 

Derudover foregår der forskellige aktiviteter både til børnene og personalet. Til børnene har der været mange forskellige aktiviteter på tværs af institutionerne, bl.a. "kunst i naturen", projekt på Frilandsmuseet, "Krible-krable", "mad i naturen - af naturen" m.m.

i 2019 har vi et projekt med krop og bevægelse i samarbejde med VIA.

På personalesiden har der været kursusforløb med Tine Basse Fisker om inklusion, både omkring de fysiske rammer i institutionen, børnerelationer og det inkluderende miljø i en institution. Herigennem højner og styrker vi det faglige niveau i alle institutionerne.