Samtaler

I børnehuset er der tilbud om flere forskellige samtaler.

Opstarten:

I vuggestuen er der tilbud om, at I forældre kommer på besøg,  inden opstart sammen med jeres børn. Ved besøget taler I med personalet om Jeres barn, og videregiver alle de informationer, som I finder relevant.
I denne samtale bliver I også bedt om at udfylde et overgangspapir fra hjem til vuggestue. Dette overgangspapir bruger personalet især i opstartsfasen som hjælp, indtil personalet kender Jeres barn rigtigt. Overgangspapiret handler bl.a. om sovevaner, kostvaner m.m. Små men vigtige ting i en indkøringsperiode.

I børnehaven tilbyder vi også altid at forældre og barn kommer på besøg inden opstart.

3 måneders samtale:

Der er både i børnehaven og vuggestuen tilbud om en samtale ca. 3 måneder efter opstart. Denne samtale handler primært om opstarten, og der er afsat 15 min. til disse samtaler.

Samtale ved overgang fra vuggestue til børnehave:

Ved overgang fra vuggestue til børnehave, kan der i nogle tilfælde blive tilbudt en samtale med pædagogen fra vuggestuen, forældrene og pædagogen fra børnehaven. Det er personalet i huset der vurderer om det er relevant. Der afsættes 15 min. til disse samtaler.

Trivselssamtaler:

Der er tilbud om trivselssamtaler èn gang om året. Alle børn bliver tilbudt sådan en samtale. Der er som hovedregel afsat  20 min. pr. barn til disse samtaler.

Skolesamtaler:

Alle forældre til kommende skolebørn bliver indkaldt til en "skolesamtale" i slutningen af efteråret. Her skal der udfyldes overgangspapirer fra børnehave til skole. Disse overgangspapirer er ens for alle børn, der skal starte i skole og udformet af Lyngby-Tårbæk kommune. Vi udfylder sammen papirerne og efter accept fra Jer, overleverer vi papierne til den skole barnet skal starte på. Der er afsat 20 min. til disse samtaler.

Andre samtaler:

Udover ovennævnte samtaler, er der selvfølgelig altid mulighed for, at I som forældre kan komme og bede om en eller flere samtaler, hvis der opstår behov for det. Ligesom personalet også vil kunne henvende sig til Jer forældre, hvis vi herfra vurderer, at der er behov for det. Der afsættes den nødvendige tid til disse samtaler.

Mange ting kan der sagtens snakkes om i hverdagen ved aflevering/afhentning, men der er også mange ting, det er hensigtmæssigt at snakke om, uden børnene er til stede. Så henvend jer endelig, hvis I har behov for det.