Mariehønsene (vuggestuen)

Vuggestuen:

Vuggestuen består af 14 vuggestuebørn i alderen 0 til ca. 3 år, samt 3 voksne. Der er fast tilknyttet en pædagog på 37 timer, en medhjælper med PAU-uddannelsen på 37 timer og en medhjælper på 32 timer.

I vuggestuen er der 2 rum som ved enkle midler, fx. en reol, er delt op i mindre rum. Det betyder, at det er meget overskueligt for børnene at vide, hvor de skal gå hen, hvis de fx. vil lege med lego, bondegård, dukkekrog, biler eller andet.  Det bagerste rum er omdannet til motorikrum hvor børnene kan blive sansemotorisk stimuleret. Rummet er nyindrettet i februar 2019.

Derudover har vuggestuen et ekstra rum, som primært bliver brugt, når der laves pædagogiske aktiviteter og spises frokost. 

Vuggestuen har to garderober. Den store garderobe deler de med Larverne, og her har de mindste børn plads. Da vi ønsker at børnene bliver så selvhjulpne som muligt, vil vi gerne give de større børn, de bedste betingelser for at øve sig i at tage tøj af og på.

Derfor er der op til vores ekstra rum nogle garderober, hvor de største vuggestuebørn har plads. Her er der mulighed for at børnene sammen med en voksen, kan sidde i fred og ro, og evt. lukke døren. Det er en vigtig del af børnenes udvikling, som giver børnene en høj grad af selvværd, når de har lært at mestre denne opgave.

Dagen i vuggestuen:

Vi holder morgensamling ca. kl. 9, hvor børnene får lidt formiddagsmad fra deres frugtpose og en tår vand. Herefter starter dagens planlagte aktiviteter, hvor vi inddeler børnene i mindre grupper. Når vi deler børnene i mindre grupper skaber det de bedste betingelser for ro, fordybelse og læring. Her er der god mulighed for at skabe plads til det enkelte barn.

Ugeplanen ser således ud:

Mandag: turdag, vi tager ud i naturen og giver børnene forskellige oplevelser. Vi har fokus på sanser og grovmotorikken. Vi benytter ofte bus og tog, og giver hermed børnene en oplevelse af at bruge de offentlige transportmidler. Vi har ofte madpakker med.

Tirsdag- torsdag: Er der forskellige pædagogiske aktiviteter med udgangspunkt i et overordnet tema, det kan være forskellige kreative processer/aktiviteter, krop, sanser og bevægelse, "fri for mobberi" m.m.

Fredag: Fællessamling med børnehaven.

De største vuggestuebørn deltager i Stjernegruppen, som er børnehavens aktivitetsgruppe for de ca. 3 årige.  Denne gruppe deltager de i 2 dage om ugen. Det betyder, at overgangen fra vuggestue til børnehaven ikke føles så voldsom og overvældende, da børnene er vant til at komme i børnehaven og kender de voksne der.

Vi spiser frokost omkring kl. 10.30. Børnene får efter frokost lov til at lege stille og roligt på stuen. Ca. kl. 11.45 begynder vi at putte børnene udenfor i krybberne. Vi aflæser hver enkelt barns behov for søvn og putter gerne før, hvis behovet er der. De største vuggestuebørn kan sove inde sammen med de mindste børnehavebørn. Det skaber et særligt fællesskab for de børn.

Børnene sover ca. mellem 12-14 og vågner stille og roligt af sig selv. Som hovedregel vækker vi ikke børnene.

Vi spiser frugt fra frugtposerne ca. kl. 14. De børn der sover længere, spiser når de står op. Herefter følger vi børnenes spor og børnene vælger selv hvor og hvad de vil lege. Dette tidspunkt på dagen er børnenes frirum.

Morgensamling:

Vi samles rundt om bordet, hvor vi siger godmorgen til hinanden. Vi har billeder af alle børnene, og gennemgår hver enkelt barn.  Vi siger godmorgen mens vi kigger på det enkelte billedet. Barnet får hermed mulighed for at være i centrum og bruge sit sprog igennem dialog.

Vi synger "månedens sang" som vi har visualiseret på væggen, fx. "lille Peter edderkop". På væggen har vi sat et stort edderkoppespind med tilhørende edderkop, sol, sky og regnvejr. På denne måde skaber vi kontinuitet og forudsigelighed for børnene, hvilket giver børnene optimale rammer for den personlige udvikling og læring.

Hvis børnene bliver grebet af stemningen synger vi flere sange på deres opfordring. Hermed har børnene også indflydelse på indholdet af samlingen.

Måltidet:

Ca. 10.30 starter vi med at gå på badeværelset og vaske hænder. Her øver børnene sig i at vente på tur og stå i kø.  

Under måltidet har vi en dialog ved bordet omkring maden, det forskellige pålæg, og hvordan man spiser og holder på sin mad. Vi har små kander i vuggestuen, som børnene øver sig i at bruge ved selv at hælde mælk/vand op. Vi har fokus på selvhjulpenhed, børnene pakker selv deres mad ud og bestemmer selv over den, de voksne er med på sidelinjen og vejleder/guider barnet. Vi har fokus på medbestemmelse, men sikrer også, at børnene bliver ordentligt mætte.

Efter frokost kravler børnene selv ned og rydder deres tallerken/glas og madpakke op.

Et trygt læringsmiljø:

I vuggestuen er vores vigtigste pædagoiske retning at skabe tryghed for barnet for herigennem at skabe størst mulighed for personlig udvikling og læring. Vi har i vores hverdag fokus på:

- genkendelighed

- forudsigelighed

- kontinuitet

- anerkendelse

- følelsen af selvværd

- social samspil/relation barn-barn og voksen-barn.

Herigennem er vi med til at skabe de grundlæggende forudsætninger for det sunde, trygge barn.