Samarbejdspartnere

Vi har flere forskellige samarbejdspartnere tilknyttet Børnehuset.

Psykolog:

Der er i Lyngby-Tårbæk kommune ansat en række psykologer.  Vi har i huset tilknyttet en fast psykolog, som vi kan henvende os til på forskellige måder. Dels, hvis I som forældre ønsker det. Dels, hvis vi som personale vurderer, at det kan være nødvendigt. Personalet kan også bruge psykologen til faglig sparring. Personalet vil selvfølgelig aldrig kontakte psykologen uden samtykke med Jer.

Tale-høre-lærer:

Vi har også tilknyttet en fast tale-høre-lærer.  Hende kan vi bruge, dels som faglig sparring til personalet, men tale-høre-læreren kan også lave udvidede sprogtest og lave egentlige forløb med enkelte børn. Vi skal have Jeres samtykke for at kontakte tale-høre-læreren.

2-sprogs-pædagog:

Som noget helt nyt (sommeren 2015) har alle institutioner i Lyngby-Tårbæk kommune, også fået tildelt en 2-sprogs pædagog. 2-sprogspædagogen er særligt uddannet i udfordringerne omkring sproget med de 2-sprogede børn. Hun vil primært kunne bruges som konsulent og faglig sparring til personalet.

Sundhedsplejersken:

Der kan også i enkelte tilfælde være samarbejde med sundhedsplejersken.

Sprogskolen:

Der er mulighed for at visitere børn til sprogskolen. Dette vil altid foregå i samarbejde med Jer forældre og tale-høre-lærer eller 2-sprogs pædagogen.

 Motorikhuset:

Motorikhuset er et tilbud i Lyngby-Tårbæk kommune, hvor man kan henvende sig, hvis man kan have en bekymring for et barns motoriske eller sansemotoriske udvikling.

I kan som forældre henvende jer i motorikhuset, der har åbent hus mandage og onsdage fra 8.30-10.30, eller ringe og bestille en tid.
Henvendelse til motorikhuset kan også gå gennem lederen af Børnehuset. Her er det igen gældende, at det kræver Jeres samtykke, før vi kan kontakte Motorikhuset.